OFERTA

Jesteśmy ośrodkiem konsultingowo – szkoleniowym funkcjonującym z sukcesem na rynku od 1992 r. Jako profesjonalna jednostka prowadzimy doradztwo w zakresie szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa pracy i kształcenia pozaszkolnego na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 6.

Posiadamy prestiżowy tytuł Eksperta BHP certyfikowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Jesteśmy także jednym z 16 w Polsce Regionalnych Ośrodków BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:
 • Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy
 • Badania i pomiary środowiska pracy 
 • Opracowywanie procedur i instrukcji bhp i ppoż.
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i obiektów
 • Ocena zgodności maszyn w świetle obowiązujących przepisów
 • Doradztwo w doborze środków ochrony indywidualnej, instrukcji bhp i ppoż., sprzętu gaśniczego
 • Opracowywanie tabel norm przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej
 • Audyty warunków pracy
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Usługi kadrowe
 • Audyty kadrowe
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy
 • Szkolenia z zakresu BHP: wstępne, okresowe dla wszystkich grup pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla służb bhp, dla społecznych inspektorów pracy
 • Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem automatycznego zewnętrznego defibrylatora
 • Kurs z zakresu ppoż. i ewakuacji
 • Kurs dla członków zespołu powypadkowego
 • Kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Kurs operatora suwnic
 • Kurs z zakresu obsługi eksploatacji dźwigów towarowo-osobowych
 • Kurs z zakresu zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających azbest
 • Inne wg zapotrzebowania