REFERENCJE

Posiadamy prestiżowy certyfikat eksperta Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, certyfikaty DQS GmbHIQNet potwierdzające wdrożenie systemu jakości według norm ISO 9001:2000 oraz opinię wysokiej jakości usług szkoleniowych Kuratorium Oświaty w Szczecinie /wpis w rejestrze Kuratora pod poz. 6/.

Jesteśmy członkiem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.