O NAS

 Jesteśmy ośrodkiem konsultingowo – szkoleniowym funkcjonującym z sukcesem na rynku od 1992 r. Jako profesjonalna jednostka prowadzimy doradztwo w zakresie szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa pracy i kształcenia pozaszkolnego na podstawie wpisu ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 6. Posiadamy prestiżowy tytuł Eksperta BHP certyfikowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. 

W latach 1993 – 1996 byliśmy Filią  Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera w Wrocławiu. Zakres prowadzonej działalności był sukcesywnie poszerzany. Obecnie realizujemy zadania z zakresu polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, doradztwa prawnego oraz działalności szkoleniowej. 

Swoje projekty i usługi realizujemy we współpracy z najwyższej klasy specjalistami oraz organami nadzoru państwowego takimi jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego, Straż Pożarna, Powiatowy Urząd Pracy, Agencja Atomistyki, akredytowane laboratoria, Poradnie Medycyny Pracy. W styczniu 2007 r. wdrożyliśmy system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 potwierdzony certyfikatem DQS GmbH DIN EN ISO 9001:2000 oraz IQNet ISO 9001:2000, audytowany w corocznych ekspertyzach podtrzymujących. 

W lutym 2008 roku z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jesteśmy jednym z 16 w kraju Regionalnym Ośrodkiem BHP certyfikowanym przez CIOP-PIB. W 2009 roku przekształciliśmy prowadzoną działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nasze osiągnięcia:

  • Tytuł Eksperta ds. BHP certyfikowanego przez CIOP-PIB
  • Regionalny Ośrodek BHP certyfikowany przez CIOP-PIB
  • Zrealizowany projekt „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w budownictwie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku

Zakres naszych usług:

  • Szkolenia,
  • Outsourcing z zakresu bhp i ppoż,
  • Usługi kadrowe,
  • Porady prawne i usługi prawne z zakresu prawa pracy,
  • Badania i pomiary środowiska pracy.