DOŚWIADCZENIE

Nasze osiągnięcia:
  • Tytuł Eksperta ds. BHP certyfikowanego przez CIOP-PIB
  • Regionalny Ośrodek BHP certyfikowany przez CIOP-PIB
  • Zrealizowany projekt „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w budownictwie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku
Zakres naszych usług:
  • Szkolenia,
  • Outsourcing z zakresu bhp i ppoż,
  • Usługi kadrowe,
  • Porady prawne i usługi prawne z zakresu prawa pracy.