OUTSOURCING BHP

Outsourcing BHP


 1. Audyt bhp.
 2. Postępowanie powypadkowe – sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
 3. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.
 4. Opracowywanie instrukcji bhp.
 5. Opracowywanie stanowiskowych instrukcji bhp.
 6. Zakładanie i prowadzenie rejestrów.
 7. Uczestniczenie w pracach komisji BHP w zakładzie.
 8. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 9. Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.
 10. Opracowywanie tabel norm przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej.
 11. Doradztwo w doborze środków ochrony indywidualnej, instrukcji bhp i ppoż., sprzętu gaśniczego.
 12. Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i obiektów.
 13. Ocena zgodności maszyn w świetle obowiązująych przepisów.
 14. Wypełnianie dokumentów do ZUS, GUS, PIP, PIS i innych.
 15. Coroczny kompleksowy przegląd stanu bhp i ochrony ppoż. w zakładzie.
 16. Inne w zależności od potrzeb zleceniodawy.