Usługi kadrowe

Usługi w zakresie kadr obejmują:

  1. Prowadzenie teczek osobowych pracowników.
  2. Wystawianie skierowań na badania lekarskie.
  3. Sporządzanie umów o pracę.
  4. Sporządzanie umów cywilnoprawnych.
  5. Sporządzanie oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy.
  6. Sporządzanie dokumentów kadrowych.
  7. Sporządzenie świadectw pracy.
  8. Sporządzanie list obecności.
  9. Prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy.
  10. Inne w zależności od potrzeb zleceniodawy.